נחל שורק

הפרויקט הגיע לשלב השני בתחרות
גורם מוביל ואחראי לביצוע ושותפים מובילים
רשות ניקוז שורק לכיש, עיריית בית שמש, מועצה אזורית מטה יהודה

שטח ייחוס הפרויקט

130 קמ"ר

כמות אוכלוסייה משוערת באיזור

כ- 180,000 תושבים

אורך הנחל (הכולל)

70 ק"מ

אורך הנחל בפרויקט

17 ק"מ

ערים וישובים מרכזיים באיזור
העיר בית שמש ,מוא"ז מטה יהודה (57 יישובים), מועצה מקומית גזר(25 יישובים)
מיקום בארץ

חזון

חזון הפרויקט רואה את נחל שורק כאמצעי רב עוצמה, לשנות מציאות רבת שנים של הזנחת הנחל, שהוא אחד מהנחלים הגדולים והחשובים במדינה. המיזם, על מרכיביו, יאפשר יצירת מציאות מרחבית חדשה באמצעות תכנון, טיפוח ויצירה של מערכות נחל ובתי גידול ויאפשרו חיים חדשים באיזור. המיזם נועד להתחיל מהלך רחב היקף באמצעות פיתוח מוקדי ניהול נגר, טבע וקהילה בבית שמש ובעמק צרעה ויצירת קשר פיזי רציף ביניהם.

התכנית נועדה להתוות דרך חדשה לתכנון וניהול נחל שורק בבית שמש ועמק צרעה, המבוססת על תפיסה אשר בה ההשקעה בטבע מקדימה תהליכי פיתוח אינטנסיביים. כל זאת במטרה לייצר בסיס סביבתי איתן שיאפשר פיתוח עירוני וכפרי מקיים לאורכו של נחל שורק. נקודת המוצא של צוות התכנון היא שנחל חי, מתפקד, עשיר במערכות טבעיות ומקורות מים איכותיים יהוו מנוף ומאיץ לפיתוח של האזור כולו. העיר בית שמש ועמק צרעה צפויים בשנים הקרובות להצטופף והעומסים על הנחל ועל התשתית הטבעית רק ילכו ויגברו.

 

רקע ואתגרים

נחל שורק ראשו במורדות המערביים של ירושלים והוא מגיע ונשפך לים התיכון. שורק מהווה עורק חיים מרכזי הזורם בשפלת יהודה שבלב מדינת ישראל, ומשמש מסדרון אקולוגי לרוחבה של המדינה, חבל ארץ עשיר בטבע, תרבויות, ארכיאולוגיה ערש היהדות והנצרות.

אורך נחל שורק כ-70 ק"מ, האגן שטחו כ-750 ק"מ, והוא מנקז כ-350 ק"מ של נחלים. הנחל זורם בין יישובים כפריים, וחוצה את העיר בית שמש, המונה כ- 120,000 תושבים וצפויה לגדול באופן משמעותי. באיזור כולו אוכלוסייה מגוונת  מבחינת דת, דירוג סוציו-אקונומי וסוגי התיישבות. 

במרחב התכנון נמצאות שלש רשויות – העיר בית שמש והמועצות האזוריות מטה יהודה וגזר. היישובים הכפריים הינם מסוגים שונים ובעלי היסטוריה שונה – קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים וכך גם העיר בית שמש. האוכלוסיות המתגוררת באזור מגוונת ויוצרות במרחב הנחל מרקם חברתי עשיר חברתית. מגוון האוכלוסיות בא לביטוי בהיבטים של דתיות (מחילוניים גמורים ועד חרדים קיצוניים), מצב כלכלי (מדירוג סוציו-אקונומי הגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר), בוותק בארץ, בהשכלה, ובארצות מוצא – ממדינות בריה"מ לשעבר ועד אתיופיה וארה"ב, וזאת לצד ישראלים ותיקים שגם הם צאצאי עולים ממדינות שונות. היבטים של אורח חיים שונה מביאים במקרים רבים למתחים, המהווים אתגר משמעותי בתכנית. העיר בית שמש, עיר מרכזית באגן המונה כ- 120,000 תושבים עומדת לשלש את אוכלוסיתה בעשורים הקרובים. 

ייחודיות עמק צרעה מתבטאת בעושר רב של אתרי מורשת ותרבות המפוזרים לאורך האגן כולו ויוצרים נופך היסטורי למקום וזאת לצד, ייחודיות הנוף המשקפת את במת ההר, שיפולי העמק ומפגש הנחלים. האיזור כולו מאופיין במגוון ועושר מיני בעלי חיים,  אזור בית שמש ועמק צרעה נמצאים בליבו של ציר נדידת עופות בין יבשתי והעמק הוא יעד למאות אלפי ציפורים. בשטח התכנית, בעמק צרעה, קיימת שכבת קרקע בעלת חדירות וקיבול מים גבוהים  – יחידת החלוקים הנמצאת מעל שכבת חרסית – חתך בעל מאפיינים הידראולים מיוחדים היכול לשמש כאלמנט מרכזי בהולכה ושימור מים  בעמק. תוואי הנחל כיום הוא תוצאה של שינויים מעשי ידי אדם ומחקר של תצלומי אוויר מלמד על השתנות התוואי ופיתוליו. הצעת התכנון היא להשיב לנחל את המבנה ההיסטורי שלו, ברמת חתך הנחל וברמת פיתוליו על פני השטח. בנחל שורק זורמים מי קולחין מטוהרים ממט"ש שורק במעלה ובהמשך ממט"ש שמשון המטפל במי הביוב של האזור. איכות גבוהה של מי הקולחין והמים הזורמים בנחל היא מהותית ליצירת בתי גידול איכותיים ועל כן מהווה היבט חשוב בתכנון המוצע.

לאורך נחל שורק, ממשקים רבים עם איזורי תעשייה ומפעלים מזהמים, תוואי הרכבת, מחצבות, חוות חקלאיות, שימושי חקלאות מזהמים וכן עם העיר בית שמש. הממשקים הללו מייצרים איומים על התשתיות הטבעיות של הנחל, על איכות המים, על סחיפת הקרקע ועל התהוות שיטפונות ובה בעת מהווים, בראייה ארוכת טווח, הזדמנויות משמעותיות לשמירה ולשיקום הנחל, הגנה על בתי גידול איכותיים וחשובים, שיפור איכות וכמות המים, צמצום השפעות עירוניות ותעשייתיות על המרחב, פיתוח תשתיות אקולוגיות ותיירותיות וחיבור הקהילות אל הטבע.  

בשטח מקודמות כיום 5 תכניות משמעותיות אשר ישפיעו על המרחב כולו ויקבעו את עתיד פני האזור, בראשן תכניות המתאר של עיריית בית-שמש והמועצה המקומית מטה יהודה. בנוסף לכך, מקודמות תכניות מפורטות בעלות השפעה מהותית על הנחל והשטחים הפתוחים אשר מהוות איום על מרחב הנחל כשטח פתוח לשימוש תושבי העיר והאזור.

שיקום נחל שורק הדמיה
טיילת נחל שורק הדמיה

ההצעה

בחלקו המרכזי של נחל שורק העובר בעמק צרעה זורמים היום מי הקולחין של העיר ירושלים המגיעים ממט"ש שורק במעלה הנחל, המצטרפים למי הגאיות מכל אגן השורק המתנקזים. במסגרת הפרויקט תעשה הפרדה בין הקולחים לבין מי הזרימות הטבעיים.

המרחב הכולל חולק לפרויקטים בהתאם לתחומים השונים ובהתאם למידע שעלה מן הסקרים, לזמינות השטחים ולפוטנציאל של ההתערבות ונבחרו שני פרויקטים כהצעות לתכנון מפורט.

הראשון – פיתוח של גופי מים ומרחב הנחל בשערי בית שמש בתוואי המזרחי של הנחל ובמפגש עם פיתוח אזורי תעשייה שמקודמים בימים אלו.

השני – פיתוח של גופי מים ומאגרים תת-קרקעיים בתווך של אקוויפר החלוקים בשטח מחפורת צרעה בין מאגר צרעה ב' למאגר פלאי.

המוקד הראשון מוצע בחלק המזרחי של העיר בית שמש במוצא הנחל ממופעו ההררי. בחלק זה, מוצע פיתוח פארק מרכזי בתחום העיר בית שמש במפגש בין נחל שורק לנחל זנוח. באזור זה עוברת מסילת הברזל לירושלים ונמצא בסמיכות לאזורי תעשיה ישנים ומחצבות. בשטח זה מתוכנן כיום מרכז תחבורה ושטחי תעסוקה מערכת דרכים חדשה והתחדשות עירונית מאסיבית של אזורי תעשיה ישנים. הפרויקט מציע את נחל שורק ונחל זנוח והמפגש ביניהם כמרכז וכשלד העירוני לפיתוח העיר תוך הסטת הפיתוח והדרכים מתחום הנחל והפיכתו לפארק עירוני בהיקף של כ- 700 ד' הכולל מערכת ברכות איגום והשהיית נגר עילי ומערכת של אגנים ירוקים לטיפול במי הקולחין הקיימים, יצירת טבע עירוני והפיכת הפארק למוקד עניין מקומי וארצי. הפניית שטחי פיתוח וטיילות מסביב לברכות המים והאיגום המוצע. חיבור המערך העירוני הקיים והמוצע בשבילי הולכי רגל אל הפארק והמים. הפרויקט יהווה מוקד משיכה לאוכלוסיית האזור ולמבקרים ותיירים מהארץ והעולם ויאפשר למתג את העיר בית שמש כעיר תיירות עם מוקדי העניין הרבים סביב לה.

המוקד השני מוצע בתחום השטח הפתוח, במורד הנחל, במרחב עמק צרעה וכחלק ממנו מחפורות צרעה. בחלק זה, מוצע איגום תת קרקעי למי הנגר העילי תוך הפרדת מי הקולחין הזורמים במט"ש שמשון הסמוך. הדבר ייעשה על ידי החדרת מי הנגר לאקוויפר החלוקים, שהוא חלק מהאיפון הגאו-הידרולוגי הייחודי של עמק צרעה ובעל יכולת קליטה של המים למרות שעומקו לא רב. השהיית המים תמזער את סיכוני השיטפונות במורד האגן ותביא להעלאה ניכרת בערך שרותי המערכת האקולוגית במרחב. באקוויפר החלוקים הרדוד ייעשו מחפורות אשר יחשפו חלקים ממנו לפני השטח וייצרו רצף של אגני מים מתוקים (מעין קריעת חלונות באקוויפר מלמעלה)  בעלי ערך אקולוגי-נופי-תיירותי גבוה מאד לאורך השנה כולה. לאלו יתווספו  פיתוח נופי, הרחבה וטיוב של רצועת הנחל ושביל נחל מרחבי. כולם במשולב יפותחו לאתר סביבתי תיירותי גדול, מבוסס טבע, וכל זאת לתועלת תושבי העיר בית שמש היושבת בתוך העמק, לישובים הכפריים בסביבה (מועצה אזורית מטה יהודה) ולכלל החברה הישראלית.

השבילים שיתוכננו יחברו בין שני המוקדים העיקריים המוצעים בתכנית ובין אתרי המורשת השונים בעמק צרעה וסביבתו וכן יקשרו בינו לבין שמורת נחל שורק ממזרח לתחום הפרויקט. שבילי אופניים והולכי רגל יחברו בין העיר בית שמש לשטחים הפתוחים הסובבים דרך הוואדיות ואילו את יישובי מטה יהודה יחברו שבילים דרך החלקות החקלאיות. בתוואי נחל שורק יתוכנן מסלול המתאים לרכיבה על אופניים, שיאפשר רכיבה לאורך הנחל בשטח התכנית ובעתיד פיתוח עתידי של שביל רציף לאורך הנחל כולו. פיתוח השבילים והמוקדים ינגיש וידגיש את היבטי השיקום האקו הידרולוגי של המרחב ומעבר להנגשת אתרי מורשת וטבע, יונגשו כמובן מוקדים חדשים של גופי מים.

התכנית המתוארת תלווה במהלך שיתוף ציבור רחב בתכנון ובקבלת החלטות עד להשתלבות התושבים במנהלת הנחל כשהמטרה היא חיזוק תחושת השייכות למרחב הנחל וכן סולידריות ואמון בין הקבוצות השונות. אלמנטים מרכזיים באסטרטגיית שיתוף הציבור בתוכנית זו כוללים: הכללה של מירב קבוצות האוכלוסייה, בפעולות שתתקיימנה, שיתוף כאמצעי להעצמת זהות אינטרסים בין קבוצות שונות, ומודעות לקונפליקטים בין קבוצות שונות. כמו כן, פותחה תכנית חינוכית למבוגרים ולילדים המכוונת להעשיר ולהכשיר את המעוניינים בכך, למעורבות פעילה בקבלת החלטות תכנוניות ויישומן.

לסיכום: פרויקט הפיתוח של נחל שורק ועמק צרעה הוא פרויקט רחב היקף וארוך טווח, מורכבות הפרויקט וההשקעה הגדולה מחייבות פיצול של הביצוע למספר שלבים, כאשר לכל שלב תוצרים העומדים בפני עצמם. בשלב הראשון ההשקעה תהיה 114 מלש"ח לשלש שנים. מתוכם כ-80 מלש"ח ימומן על ידי קרן יד הנדיב והשאר ממקורות של בעלי עניין ומקורות עצמיים. בשלב זה יבוצעו כל גופי המים בשני המוקדים ופעולות חברתיות קהילתיות אשר יביאו לשינוי המשמעותי ביותר במרחב.

בעקבות השקעה כוללת לטווח ארוך של 422 מלש"ח, צפויות לפרויקט תועלות רבות המבטאות עלייה בערך הדירות, עלייה בערך שירותי המערכת האקולוגית וערך למבקרים במקום. בנוסף קיימות תועלות של מניעת נזקי שיטפונות וסחף. סה"כ התועלות החברתיות מהפרויקט במימושו המלא נאמדות ב-409 מלש"ח לשנה.
הגורם המוביל של התכנית הינה רשות הניקוז שורק לכיש בשיתוף עם עיריית בית שמש ומוא"ז מטה יהוה במנהלת משותפת. לטובת תכנון ביצוע הפרויקט גויסה חב' ניהול ופיקוח.

 

חומרים נוספים

ההצעה המלאה

מצגת ההצעה