"שיקום מרחב נחל" | אתר תערוכה

גללו לשקם את הנחל

"הרבה פלגים קטנים יוצרים נחל איתן"

גלריית תכניות לשיקום נחלים אשר הוצגו במסגרת התחרות "שיקום מרחב הנחל ",
ומבטאים חזון למימוש מלוא תרומתו של מרחב הנחל לחברה, לסביבה ולכלכלה.

תערוכה | "שיקום מרחב נחל" | יד הנדיב

גלריית תכניות לשיקום נחלים אשר הוצגו במסגרת התחרות "שיקום מרחב הנחל ", ומבטאים חזון למימוש מלוא תרומתו של מרחב הנחל לחברה, לסביבה ולכלכלה.