נחל ירקון מרכזי

גורם מוביל ואחראי לביצוע ושותפים מובילים
רשות נחל הירקון

שטח ייחוס הפרויקט

כמות אוכלוסייה משוערת באיזור

1.3 מיליון

אורך הנחל (הכולל)

27.5 ק"מ

אורך הנחל בפרויקט

ערים וישובים מרכזיים באיזור
12 רשויות מוניציפאליות: תל אביב, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, הוד השרון, רמת השרון, אלעד, מועצה אזורית שרון דרומי, ראש העין, כפר קאסם, כפר ברע וג'לג'וליה.
מיקום בארץ

חזון

ליצור אזור – הירקון המרכזי – שיהווה מקור גאווה לאוכלוסייה שסביבו באמצעות חיזוק והעמקה של מעורבותה בתכנון ובפיתוח האזור ובהשתתפות בניהולו.

 • חיבור האוכלוסייה במרחב הסובב את אזור הנחל – פיתוח מודעות, ידע והשתתפות של חברה אזרחית בפרויקט הירקון המרכזי באמצעות הקמת קבוצות נושא קהילתיות בעלות עניין. קבוצות אלה ישתתפו בתהליך תכנון הפרויקט ובביצועו וכן בניהול האזור בעתיד. כל אלה יפתחו ויקדמו תחושה של הזדהות עם האזור ואחריות כלפיו.
 • אקולוגיה וסביבה – שיקום המערכות האקולוגיות בבתי גדולי לחים בנחלים ובמסדרונותיהם עד לרמת אמינות גבוהה.
 • הידרולוגיה – תכנון ניהולי של משאבי מים מנקודת מבט של קו פרשת מים חוצה גבולות המורכב מניהול מי גשמים ונגר עילי וצמצום שיטפונות, הן באזורים בנויים והן בשטחים פתוחים.
 • ניהול אזורי משותף – הקמת ועדת ניהול משותפת המורכבת מנציגי הציבור, מרשויות מקומיות ומבעלי עניין נוספים.

רקע ואתגרים

אזור הפרויקט שוכן בלב אגן נהר הירקון, במרכז האזור המאוכלס בצפיפות הרבה ביותר בישראל, מקום מגוריהם של כ-1.3 מיליוני אנשים ב-12 רשויות מוניציפליות. הרשויות המוניציפליות במרחב הסובב את אזור הפרויקט כוללות ערים ראשיות שתושביהן משתייכים למגזרים שונים, לרבות שתי רשויות מוניציפליות של יהודים דתיים, שלוש רשויות מהמגזר הערבי ורשויות אחדות שתושביהן שייכים למעמד סוציו-אקונומי נמוך.

הנחל ויובליו זורמים דרך שטחים פתוחים שבהם מתרחשת פעילות חקלאית, אך הם עשירים בערכים אקולוגיים וסביבתיים. קטע זה של הירקון מוכר פחות מאחרים, ומשמש על פי רוב לפעילות נופש ופנאי בלתי מוסדרת המובילה להיווצרות עימותים בין המבקרים לבין עצמם ובין המבקרים לסביבה. תוכניות לבניית יחידות דיור נוספות כדי להתמודד עם גידול האוכלוסייה בישראל עלולות להגביר את רמת העימותים, אך לצד זאת יגדילו את ערכו של האזור ואת הצורך להגן עליו ועל השטחים הפתוחים שבו. לפיכך פרויקט זה יספק במה נחוצה ביותר להכשרת שטחים איכותיים פתוחים ונגישים המנוהלים לשם קידום המערכת האקולוגית והבטחת שוויון חברתי. האזורים האלו ישפרו את איכות החיים של אלו הגרים במרחב הסובב אותם ושל המבקרים בהם. אנחנו מאמינים שמיקוד המאמצים באזור זה יגרום להשפעה מתרחבת שתיצור מומנטום לשדרוג אזורים נוספים ברחבי אגן הנחל כולו. כמו כן יסייע הפרויקט ליצור קשרים בין הרשויות המוניציפליות שסביבו באמצעות מערכת של שבילים שתימתח לאורך היובלים ודרך השטחים הפתוחים.

יתרונות סביבתיים

 • שיפור שירותי המערכת האקולוגית הניתנים באזור והגנה עליהם באמצעות מניעת זיהום והגדלת מגוון המינים.
 • חיזוק המערכות האקולוגיות בבתי הגידול הלחים והיבשים וחיזוק הקשר ביניהן.
 • הקמה ותחזוקה של מסדרונות אקולוגיים ודרכי מעבר.
 • שיפור התפקוד של מערכת הנחל ומישורי ההצפה.
 • יצירת חזון לעתיד שמשקף את הצמיחה המצופה באוכלוסייה, את הלחצים המופעלים על שטחים פתוחים ואת חוסר הוודאות האקלימית.

יתרונות חברתיים

 • ניהול בטיחות המבקרים:

מזעור סכנות בשטחים פתוחים באמצעות הקמת שטח פתוח רציף ללא הפרעות וסכנות מצד כלי רכב, והקמת מערכת שערים ומבני פיקוח שימנעו מכלי רכב פרטיים להיכנס לאזור.

הקמת מתקני חנייה ומסלולים מוצלים למסדרון הנחל ולאטרקציות אחרות.

צמצום סכנת ההצפה לאורך הנחל ובאזורים הבנויים בתחומי הרשויות המוניציפליות הסמוכות.

העלאת מודעות בקרב הציבור לצורך למנוע זיהום ולקחת אחריות על האזור.

 • יציבות ואמינות – יצירת תחושת ביטחון בקרב הציבור שהאזור בעל ערך ושמושקעים בו המאמצים הנדרשים כדי למנוע זיהום במובן הרחב.
 • כלכלה בת קיימא – הקמת אתרי פנאי וקיט הפתוחים לקהל הרחב ללא תשלום. פיתוח האזור יעודד יזמים להקים פרויקטים באזור.
 • גאווה מקומית והשראה – התהליכים החינוכיים והפיתוח בשטח יעודדו את הקהל הרחב להיות פעיל במישור המקומי ולקחת אחריות. תוכנית זו תשמש דוגמה לניהול שטחים פתוחים החוצים גבולות מוניציפליים, במטרה ליצור השפעה ברמה המקומית, ברמה האזורית וברמה הארצית. 
נחל ירקון מרכזי
נחל ירקון מרכזי

ההצעה

 1. קידום חברתי וקהילתי
 • קהילה – הפרויקט שואף לעורר מודעות וליצור תחושה של לוקל פטריוטיות בקהילות המקיפות את האזור באמצעות הכנה וניהול של קורסים בנושאים שונים. 'פורום רכזי קיימות' של רשות נחל הירקון יפעל בכל הרשויות המוניציפליות במרחב הסובב את האזור.
 • חינוך – יצירת תהליכים ארוכי טווח כגון: תוכנית "שומרי הנחל" בבתי ספר, הכשרת אנשי חינוך במוסדות חינוך שונים, פורמליים ובלתי פורמליים, עבודה עם ארגוני איכות הסביבה, שיעורים להכשרה בשטח ותנועת הנוער "אופקים ירוקים".
 • חיבור קהילות מוחלשות – פיתוח מרחב הנחל ויצירת תשתית נגישה המותאמת לכל הקהילות שסביב לאזור.
 • מעורבות הציבור, מידע והנגשת מידע – צוות החברה והקהילה יעבוד עם הציבור כדי לפתח כלים שיגבירו את זמינות המידע ואת שקיפותו ויסייע להפצתו לכלל האוכלוסייה במרחב הסובב את האזור, לרבות עדכונים בזמן אמת על אירועים שונים ונושאים שיש בהם עניין לציבור. כמו כן יוכנו חומרים בשפות שונות שיותאמו לקהלי היעד השונים.
 1. יצירת אזור פנאי ונופש באיכות גבוהה

המערכת המתוכננת תפתח את האזור לציבור ותנגיש אותו למטיילים, לרוכבי אופניים ולפעילויות חברתיות אחרות באמצעות מערכת שבילים בטוחים.

 • הקמת מערכת שבילי הליכה ורכיבה על אופניים שיחברו את אזור הפרויקט אל כל אחת מהקהילות הסובבות, לרבות דרכים נגישות לאנשים המוגבלים בניידות.
 • בטיחות המבקרים – יצירת מערכת תיחום והגבלת כניסתם של כלי רכב לשטח הפתוח כדי להגן על המערכת הטבעית ועל בטיחותם והנאתם של המבקרים.
 • הקמת מגרשי חנייה שיאפשרו לציבור המגיע בכלי רכב, לרבות לאנשים בעלי מוגבלויות, גישה נוחה לאטרקציות המרכזיות ולאתרים הסמוכים לנחל.
 • הקמת אזורי מנוחה לפעולות פנאי ונופש סביב אגני השהיה אקו-הידרולוגיים בנקודות שיש בהן עניין ארכיאולוגי או טבעי.
 1. הידרולוגיה וניהול נגר עילי

התוכנית נערכת מנקודת מבט של קו פרשת המים – מקו פרשת המים הארצי לים.

 • מישורי הצפה – הגברת התפקוד של מישורי הצפה באמצעות יצירת אגני השהיה הידרו-אקולוגיים על סמך תוכניות שהוזמנו על ידי רשות הניקוז, ושיפור יכולת הניקוז של אזור הפיתוח בתחום מרחב הנחל.
 • מדיניות של שימור מים – קידום היישום של דרכי פעולה לשימור מים בשטח הבנוי, באזורים מתוכננים חדשים ובשטחים הפתוחים.
 • מודלים – יצירת מודל גשמים/נגר עילי ומודל הידרולי שיסייעו למתכננים ולרשויות המקומיות לייעל תהליכי תכנון וליצור בסיס ידע לקבלת החלטות.
 • ניטור – הקמת מערכת ניטור והתרעה למעקב אחר אירועים של זרימת מים בחורף, עם אפשרות לצפייה על ידי הציבור.
 1. שמירה על איכות מימי הנחל ומניעת זיהום

ההמלצות של דוח קודם, שכותרתו "סל כלים אגני למניעה וצמצום זיהום של נחל הירקון", ישמשו בסיס להקמת מרכז בקרה: 

 • מניעת מקור זיהום בעל אופי נקודתי – דרכי ניטור ופעולה להתמודדות עם אירועי זיהום (בשילוב עם מערכת הניטור לשיטפונות ולזרימה בחורף).
 • מניעת מקורות זיהום שאינם נקודתיים – הקמת רצועות סינון לאורך אפיקי הנחל ויצירת שיתוף פעולה עם חקלאים/מגדלים.
 • הקצאות מים – קביעת הקצאות מים והגדלתן.
 • שיפור איכות המים בנחל – הקמת מקווה מים מתוכנן רביעי כחלק מחזון ארוך טווח.
 • מתקנים לטיהור מי שפכים – קביעת דרישות ממתקני טיהור שפכים לנקוט אמצעים ודרכי פעולה כדי למנוע את זיהום הנחלים והסביבה, וסיוע למתקנים ביישום ובהתקנה של אמצעים אלו.
 • פתרונות לפסולת מוצקה – יצירת פתרונות אמינים לבעיה של השלכת פסולת לאורך אפיקי הנחל באמצעות עבודה משותפת עם רשויות מקומיות וקבוצות נושא של החברה האזרחית.
 1. אקולוגיה

שימור ושיפור של שירותי המערכת שמספקים הנחלים והמערכת האקולוגית הקרקעית.

 • בתי גידול לחים – הגדלת המורכבות המבנית.
 • בתי גידול יבשים – יצירת בתי גידול מגוונים וניהול ייעור כדי לחזק מסדרונות אקולוגיים וליצור רצפים של אזורים מוצלים.
 • שיפור מגוון המינים – הקמת סולמות דגים לקישוריות (מעבר רציף) בנחל והכנסה מחדש של מינים לנחל.
 1. חדשנות

הקידום של מעורבות ציבורית פעילה בשפע הסוגיות וההזדמנויות בירקון הוא פרויקט חשוב, והצלחתו תציב סטנדרט חדש לניהול משותף של נכסים ציבוריים המצויים בתחום רשויות מוניציפליות רבות. הגבולות המוצעים של אזור הפרויקט הם הידרולוגיים בטבעם ולא מנהליים. אומנם אחת ממטרות הפרויקט היא לקדם שוויון, אולם היות שנחלים זורמים בכיוון אחד, בעולם הנחלים והידרולוגיה השוויון אינו תמיד אפשרי, וניתן להשיגו רק באמצעות הסברה נרחבת ויצירת בסיס ידע איתן אצל כל הצדדים המעורבים. הפרויקט המוצע על ידי רשות נחל הירקון שואף ליצור את הבסיס הזה ולגשר על הפערים כדי להבטיח את הצלחת הפרויקט.

 1. ניהול האזור

רשות נחל הירקון נחשבת לארגון אזורי שמפגיש יחד צדדים שונים כדי להתמודד עם הסוגיות הניצבות בפניהם ולהביא לפתרונן. עם הסוגיות הללו נמנים תכנון וביצוע של פרויקטים הנוגעים לרשויות מוניציפליות ולצדדים אחרים, שרובם חברים ברשות נחל הירקון.

 • הקמת ועדת ניהול – מדובר במרכיב חשוב בפרויקט, המורכב מרשויות מוניציפליות, קבוצות נושא ציבוריות ובעלי עניין. החברים בוועדה יבחרו את ראשיה.
 • חינוך ומידע – ועדת הניהול תקבע את התהליך לפיתוח פעילויות של מידע וחינוך על סמך 'פורום רכזי קיימות' הקיים כיום.
 • הוועדה ההידרולוגית – רשות נחל הירקון ורשות הניקוז יפעלו להקים את הוועדה ההידרולוגית.

אומדן ראשוני של תקציב הפרויקט

תקציב הפרויקט הוא 63 מיליון ש"ח המיועדים לתכנון ולביצוע של כל מרכיביו, להוציא את התחזוקה השוטפת.

רשות נחל הירקון תפעיל ותתחזק את מרכיבי הפרויקט לאחר הוצאתם לפועל באמצעות תקציב הרשות ומימון שמקורו בשותפים נוספים.

שותפים קיימים ופוטנציאליים למימון:

 1. הקרן להגנה על שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל – הקרן מימנה את שלב התכנון של תוכנית "ירקון ירוק רציף" שיצרה מסגרת תכנונית מעשית לאזור גדול של הנחל וסביבותיו. הואיל והפרויקט תאם במידה רבה מאוד את מטרות הקרן, ולאור ההצלחה המתמשכת ביישום תקציביה של הקרן בירקון במשך השנים, אנו סבורים ומאמינים שבעתיד, כאשר התוכניות הספציפיות יהיו מוכנות לביצוע ויאושרו, הקרן תמשיך לסייע ביישום הפרויקט בשלבים.
 2. משרד החקלאות – המשרד מממן פעולות הקשורות לניקוז בפרויקטים המיועדים ליצור הסדרה ובפרויקטים לאגירת מי שיטפונות וחלחול.
 3. רשות הניקוז – רשות הניקוז מבצעת פרויקטים באופן תדיר.
 4. רשויות מוניציפליות – הרשויות המוניציפליות מבצעות פעולות הקשורות לניקוז ועוסקת ביצירת תשתיות ופיתוח נוף על בסיס קבוע. הפרויקט הנוכחי יעודד אותן להצטרף למימון הדדי.
 5. תרומות – ככל שנוכל להשיג.
 6. ארגונים פיננסיים – קיימת יוזמה לבחינת הרעיון להקים ארגונים/מנגנונים פיננסיים שיממנו פרויקטים ציבוריים/ירוקים. אם היוזמה תנחל הצלחה, נוכל לבקש סיוע.  

רשות נחל הירקון
רשות נחל הירקון נוסדה ב-1990, ומאז היא פועלת להשיג את מטרתה המוגדרת בכתב ההקמה – לשקם את הנחל ולהתאימו לפעילות קיט ונופש. רשות נחל הירקון ביצעה פרויקטים מגוונים רבים והשיגה שיפורים רבים, והיא מעורבת בסוגיות שונות של מדיניות הנוגעות לשיקום נחלים ולניהול אגנים. אם תיבחר הצעתה של רשות נחל הירקון , היא תוביל את הפרויקט מתחילת תהליך התכנון ועד ביצועו ותפעולו. עבודתה תיעשה בשיתוף פעולה עם הקבוצות של החברה האזרחית שיוקמו לאורך קיום הפרויקט ועם שותפים נוספים.

להלן כמה דוגמאות מעבודתה של רשות נחל הירקון:

 1. אקולוגיה וסביבה – יישום החלטת הממשלה בדבר שיקום הירקון (2003), שיקום אפיקי נחל, חידוש תוואי הנחל, שיקום בתי גידול, הגדלת המורכבות המבנית, הכנסה מחדש של מינים (בעלי חיים וצמחים), מניעת זיהום, נטיעת עצים ועוד.
 2. הידרולוגיה – עיסוק בענייני מדיניות של משאבי מים ברמת האגן; הקצאות מים לנחל – מקורות ואיכויות המים; ניטור איכות המים, פעולות ניקוז, צמצום סכנת שיטפונות ועוד.
 3. תשתית – הקמת מקווי מים מתוכננים, בקרה של תהליכי תכנון ובנייה של מיזמי תשתיות. הקמה ותחזוקה שוטפת של שבילי הליכה ורכיבה על אופניים לאורך גדות הנחל.
 4. תכנון – תוכנית אב לנחל, תוכנית אב לקו פרשת המים, תוכניות מתאר מחוזיות ועוד.
 5. קהילה וחברה – פנאי ונופש, ניהול פורום בלתי מחייב של רכזים מכל הרשויות האזוריות, הכנת קורסים לקהילות וליווי קבוצות עניין.
 6. מחקר – הרשות יוזמת מחקרים ומעורבת במחקרים שונים.

מפת דרכים

רשות נחל הירקון כבר יצרה את הבסיס הסטטוטורי לביצוע המרכיבים הפיזיים של הפרויקט. לגורם זה חשיבות רבה לעניין היכולת להוציא לפועל כמה מהמרכיבים המרכזיים של הפרויקט.

להלן פעילויות מתוכננות נבחרות. כל הפעילויות החברתיות יתמשכו לאורך התקופה כולה, וכך גם מרכיבים רבים שילוו תהליכי תכנון מתמשכים. 

 •  לוח זמנים
שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנים 3–5
– תכנון מפורט

– הקמת ועדת ניהול אזורית 

– תהליכים חברתיים (רשימה חלקית)

 כדלקמן:

– התחלת פעילות צוות חברה וקהילה

– הקמת קבוצות נושא

– התחלת תהליכי תכנון בהשתתפות הציבור

– חיבור בין צדדים חינוכיים, פורמליים ובלתי פורמליים

– השגת היתרים

 למרכיבים הפיזיים של הפרויקט

– התחלת ביצוע פרויקטים קהילתיים

(קבוצות נושא)

– מרכיבים הקשורים למים

– בעיות אקולוגיות ופסולת מוצקה

– יישום מרכיבים פיזיים של הפרויקט

– פרויקטים קהילתיים

 

– סיורי שטח

– חיבור בין קבוצות מחקר אקדמיות ובין בתי ספר ופרויקטים של מחקר פרטני

– ביצוע והשלמה של הפרויקט

– המשך פעולת קבוצות הנושא ופעילות קהילתית – ניטור מערכות

– סיכום הפרויקט והגדרת הצעד הבא

צוות התכנון

 • המנהל הכללי של רשות נחל הירקון יוביל את כל הפרויקט. עובדי רשות נחל הירקון יובילו את המטלות הקשורות לתחומם.
 • היבטים חברתיים וקהילתיים – רשות נחל הירקון תקים צוות מקצועי לביצוע המרכיבים החברתיים והקהילתיים של הפרויקט. הצוות יכלול מנהל ומדריכים שימונו לעיריות.
 • ראש צוות התכנון הוא אדריכל ארז לוטן. ב-15 השנים האחרונות עסק אדריכל לוטן באופן אינטנסיבי בתכנון ובשיקום של שטחים פתוחים, מרחבי נחלים ובתי גידול לחים בקנה מידה גדול בנחל הירקון, בפארק הוד השרון, בפארק אגם ירוחם, נבחל באר שבע, בנחלי השקמה והבשור, בנחל שורק, בפארק אריאל שרון, בנחל איילון ועוד.
 • הנדסת הידרולוגיה וניקוז – לביא נטיף מהנדסים יועצים
 • אקולוגיה – אלדד אלרון
 • אדריכלות נוף – טל לוטן
 • תשתית איכות מים, מערכות ניטור ופיקוח – חברת טריפל טי
 • יועצים נוספים: בתחומי הבטיחות, חשמל, שלמות מבנית, יציבות קרקע, כלכלה.  

חומרים נוספים

ההצעה המלאה

מצגת ההצעה