שיקום מרחב נחל

אודות

הגעתם לאתר תערוכה המציג את ההצעות אשר הוגשו לתחרות "שיקום מרחב נחל ".
שמחים שאתם איתנו! רגע לפני שאתם קופצים למים נשמח להציג את עצמנו ואת התחרות "שיקום מרחב נחל ".

"שיקום מרחב נחל" | התחרות

יוזמת התחרות נולדה במטרה לפתח פרויקט שיקום של מרחב נחל שיהווה מודל ומופת למימוש מלוא תרומותיו של הנחל לחברה ולסביבה. התחרות התקיימה במהלך 2020, במסגרתה נבחנו 14 הצעות שהוגשו על ידי רשויות ניקוז ורשויות נחל לפרויקטי שיקום מרחב נחל,  באזורים שונים בארץ. לאחר תהליך סינון נבחרו 8 הצעות שמתוכן 4 הצעות מובילות הגיעו ל"שלב המתקדם" של התחרות ובמסגרתו זכו למענק להרחבת הפיתוח הרעיוני ולגיבוש תפיסת היישום לפרויקט. הזוכה בתחרות היא ההצעה לשיקום אינטגרטיבי כולל של אגן נחל ציפורי שגובשה בהובלת רשות ניקוז ונחלים קישון. הפרויקט יוצא לדרך ממש עם עליית אתר זה.

פרופ' אורי שמיר - הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון.
אדם קולמן - ארכיטקט, מעצב ומתכנן אורבני.

ד"ר אלישבע סדן - חברת סגל אמריטוס בבית ספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאוול בראוולד, האוניברסיטה העברית.
ד"ר ירון הרשקוביץ' - מנהל המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית, אוניברסיטת תל אביב.
איתי פרימן - יו״ר פורום מנכ״לי רשויות הניקוז והנחלים ומנכ"ל רשות ניקוז ים המלח.
חולוד עזאם - מנהלת אשכול צפון בחברה הערבית, החברה להגנת הטבע.
מוטי קפלן מתכנן תמ"א 1, מתכננים בע"מ. 
Dr. Harve Piegay - Research Director at the Franch National Center for Cientific Research
Martin Janes - CEO, UK Restoration Center, EU Center for River Restoration

את התהליך ליווה פורום תומך שכלל נציגים ממשרדי ממשלה, אקדמיה וגופים מובילים נוספים.

מטרות פרויקט "שיקום מרחב נחל":

אגני היקוות, נגר ונחלים | מרכז ידע

מרחב אגני ההיקוות והנחלים הוא אחד מהמרחבים האחרונים המשמשים כשטח פתוח מוגן בישראל, מדינה צפופה הנמצאת בתהליכי פיתוח ובנייה מסיביים. כל מרחב נחל מהווה מערכת המרכזת בשטח קטן מגוון רחב של בעלי עניין ואינטרסים. אחד הקשיים העיקריים הקיימים בתחום אגני ההיקוות והנחלים בישראל הוא אופיו המבוזר של התחום: לכל אגן היקוות קיימות תוכניות ודרכי פעולה נפרדות, ללא תיעוד מסודר ובאווירה של ריבוי בעלי עניין המייצרים את המסגרת הניהולית של השטח. קיימת תורה שבעל פה ענפה ועשירה, אלא שהיא נמצאת בידיהם של מומחים בודדים ואיננה משותפת עם בעלי עניין אחרים. במקביל ידע ונתונים המופקים על ידי גורמי מחקר ומחוץ לתחום אינם מגיעים לשחקנים השונים בצורה קבועה, ממוסדת וסדירה. נראה כי חוסנם של מרחבי אגני היקוות ונחלים הדרוש לתפקודם בימי שיגרה וחירום (כמו הצפות ושיטפונות) תלוי בין היתר ביצירת שפה משותפת בין כלל בעלי העניין והטמעת ידע עדכני ומתחדש המותאם לקהלים השונים.
הצורך הקיים בריכוז הידע, מיפוי הפערים הקיימים, יצירת שפה משותפת לכלל בעלי העניין ולהבאת הידע לקהילה המקצועית ולמקבלי ההחלטות, בצורה נגישה, ברורה וזמינה הביא להקמת המרכז שלנו.

המרכז הוקם על מנת לאפשר מפגש ויצירת קהילה מקצועית לומדת בקרב כלל העוסקים במרחבי אגני ההיקוות והנחלים בישראל. המרכז יפעל להטמעת הגישה האגנית המשלבת (האינטגרטיבית) בארץ לצד איסוף וריכוז ידע רלוונטי, עדכני ומקצועי מהארץ ומהעולם כדי להעשיר ולאפשר למעגלים רחבים של בעלי עניין ללמוד ולייצר סביבה אגנית בריאה ומיטיבה עבור כולם. המרכז הינו שותפות של משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשויות ניקוז בישראל, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ויד הנדיב.

  1. ● ניהול סיכוני שטפונות.
  2. ● שיקום נחלים.
  3. ● שמירה על משאבי הקרקע והמים.
  4. ● שמירה על המגוון הביולוגי.
  5. ● פיתוח מקיים של משאבי קרקע, מים והחקלאות.
  1. ● הנגשת הידע לכלל בעלי העניין באופן מתמשך ויצירת שפה משותפת.
  2. ● ייזום ותמיכה במיזמים של אינטגרציה והטמעת ידע רב תחומי מעולמות תוכן שונים – אקולוגיה, הידרולוגיה, תכנון, ניהול משאבים, הנדסה, ניקוז, כלכלה, שיתוף ציבור וכו.
  3. ● פיתוח של ידע פרקטי ומעשי עבור אנשי המקצוע.

"שיקום מרחב נחל" | אתר תערוכה

אתר תערוכה זה הוא פרויקט ההנגשה הראשון שלנו, בחרנו להקים תערוכה אינטרנטית ברוח תקופת ה-Covid 19, כיוון שראינו בהצעות שהוגשו לתחרות מקור השראה ועניין עבור בעלי עניין רבים ומגוונים. הפרויקטים מגוונים מאוד ומציגים גישה ניהולית חדשנית של מרחבי אגני היקוות ונחלים, היוצרת שיתוף ושותפות של בעלי עניין שונים.

עכשיו שהכרתם אותנו, נשמח להכיר גם אתכם!

מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו ולכתוב לנו!

הצטרפו לרשימת התפוצה